Mgr. KATEŘINA MODRÁ – F&F Head of External Communication at Tesco Stores Ltd


K Mgr. Noře Vláskové jsem začala docházet na konzultace v srpnu roku 2012. Hlavním důvodem byla  potřeba uspořádání soukromého i pracovního života, nalezení rovnováhy a pochopení důvodů, proč některé situace nastávají a jak se s nimi vypořádat. Vzhledem k tomu, že pracuji ve vyšším-středním managementu velké nadnárodní společnosti v Londýně, šlo i pochopení různých kulturních přístupů a motivací v multikulturním a multijazykovém prostředí.

Vzhledem k náročnosti výše uvedeného jsem cítila jako přínosnější tyto konzultace absolvovat v mateřském jazyce, tedy v češtině. V rámci společnosti jsem absolvovala zároveň množství kurzů na úrovní „people managementu a leadershipu“ a dalších, proto šlo především o pochopení vlastních možností a aplikace již zvládnutých informací.


Konzultace jsme nejprve řešily týdně a zaměřovaly jsme se na osobní život a nalezení rovnováhy v osobních životě. Zároveň jsme vždy část konzultační hodiny věnovaly i pracovním vztahům a přístupům. S postupem času jsme intenzitu změnily na dvoutýdenní či měsíční, motivované potřebou i možnostmi dojíždění.

Na přístupu bych vyzvedla několik důležitých aspektů. Lidský přístup, díky kterému všechny konzultace probíhají velice komfortně i vzhledem k množství osobních informací, které je potřeba upřímně sdělovat. Dalším velice příznivým aspektem je jasná a konkrétní schopnost nastavit zrcadlo. Tedy vyslechnout přístup a nastavit zrcadlo, jak dané informace můžou být chápány druhou stranou. A to velice jednoduchým a jasným přístupem, který byl pro mě jednoduše pochopitelný a uchopitelný. To je dle mého názoru klíčové pro pochopení reakcí okolí a nastavení vlastního přístupu jak s lidmi a vztahy pracovat a chápat reakce jak okolí, tak vlastní. Změna tím je jednodušší a rychle viditelná.

V neposlední řadě oceňuji i věcný a strukturovaný přístup – sama mám státnice z psychologie a vím, že velice často umí psychologie být vágní vědou, těžce uchopitelnou pro zorganizované managery, mezi které patřím. Proto všechny konzultace probíhaly a probíhají vždy s ohledem na můj vlastní strukturovaný přístup, který potřebují pro pochopení a orientaci se v problému. Díky tomu je vše velice jasné a srozumitelné a pro mě rychle aplikovatelné v životě s rychlými výsledky. Oceňují, že během 6 měsíců spolupráce cítím změnu, lépe chápu a oceňuji své vlastní schopnosti a jsem schopná v pracovním životě lépe aplikovat různé přístupy k jednotlivým lidem ve svém teamu a okolí. Zároveň můj team (přímý team 14 osob různých národností, širší team v řádu desítek členů) oceňuje rozdílnost v přístupu, zklidnění situace i ve vyhrocených situacích i mě samé a v pracovně velice náročném období. Také je zřejmé snížení stresu v rámci teamu.

V případě potřeby podrobnějších referencí jsem k dispozici.

katerina.modra@seznam.cz