Ing. VOJTĚCH KOSTIHA, MBA – tiskový mluvčí skupiny Metrostav


Můj pětiletý problém dokázala Nora Vlášková vyřešit za pět sezení. Velmi bystře pochopí problém, velmi přesně ho pojmenuje, a je-li klient ochoten spolupracovat, pomůže ho i vyřešit. Nikdy bych nečekal, že může být terapie tak příjemná, krátká a efektivní.

Paní Vláškovou jsem si našel přes platformu TED, protože jsem cíleně hledal někoho, kdo mě dokáže přechytračit a bude schopen rychlé, bystré a kultivované diskuse a bude umět oddělit důležité od triviálního. Při konzultacích jsem se o sobě od paní Vláškové leccos dozvěděl. Sice to leckdy nebylo příjemné, ale zato to byla pravda, a dalo se s tím pracovat.

Noru Vláškovou bych doporučil každému, koho nebaví plácat se ve svých problémech a kdo je dostatečně vyzrálý, aby chápal, že na některé problémy je potřeba pomoc profesionála. Když už víte, že profesionála potřebujete, pak vám musím logicky doporučit tu, která nebude váš problém zveličovat a jeho řešení prodlužovat, ale vyřeší ho. A to je Nora Vlášková.

MUDr. IVA STRNADELOVÁ


Mgr. Nora Vlášková je mou terapeutkou více než rok. Bez nadsázky mohu říci, že obrátila můj život zase lícem nahoru. Její přístup je velmi profesionální, což nebrání k navázání úzkého kontaktu, bez kterého by se mi těžko spolupracovalo. Náplní její práce není člověku udělovat rady, ale pomáhat mu při nacházení nových cest k řešení problémů a provázet ho těmito nelehkými úkoly. Když přijdete poprvé na terapii, máte v sobě spoustu pochybností, které Vám může pomoci překonat jedině osobnost terapeuta. Terapie není léčbou, je to proces, při kterém Vás čeká spousta těžkých úkolů, osobních proher, ale i výher, smích i pláč a známkou dobrého terapeuta je každý malý úspěch klienta, který spolu mohou sdílet. Tuto zkušenost s magistrou Vláškovou mohu osobně potvrdit, a proto ji s čistým svědomím doporučuji jako odbornici i jako člověka.

Ing. MICHAL NOVÁK


Konzultace u Nory Vláškové pro mě byly vždy přínosem. Pomohla mi zdárně proplout jedním z nejtěžších období mého života, kdy jsem se musel vypořádat s obtížnými zdravotními, rodinnými i pracovními situacemi. Má vyjímečnou schopnost vcítit se do situace klienta a přinést relevantní a přitom často překvapivý pohled či interpretaci, které mi pomohli danou situaci lépe pochopit a nalézt pro sebe řešení. Noru Vláškovou mohu vřele doporučit coby zkušeného navigátora, jak při řešení krizových momentů, tak v osobním rozvoji.

Mgr. JANA VRBENSKÁ


Byla jsem požádána o napsání reference na Noru Vláškovou a s velkou radostí tak činím. Nory si velmi vážím – jako psychoterapeuta i jako člověka a vděčím ji za mnohé. Nora mě provázela útrapami života několik let a díky ní dnes mohu troufale prohlásit, že jsem velmi šťastná a spokojená, v osobním i pracovním životě. Nora mi pomohla nalézt ztracenou životní rovnováhu a nejen mně, ale i řadě mých přátel, kteří ji také z různých důvodů postupně navštívili, když viděli, jak pod jejím vedením rozkvétám. Nora je každým coulem profesionál s mnohaletou zkušeností s nesmírně lidským přístupem, zároveň si ale nebere s klienty servítky, pokud je to pro jejich posun žádoucí. Pomocníkem v její práci je jí kromě nepřeberných psychologických a psychoterapeutických znalostí a bohatých zkušeností s klienty všeho druhu a obtíží, také její silná vrozená intuice, empatie a moudrost.


Nora je nesmírným znalcem povah a neumím si představit osobu, se kterou by si nedokázala poradit. Přirozeně získává autoritu u svých ženských i mužských klientů a dokáže jim správnými otázkami pomoci uvědomit si to podstatné a nastartovat proces jejich „uzdravení“. Jako zaměstnanec velké nadnárodní korporace a bývalý frustrovaný neasertivní workoholik blížící se nezastavitelně k syndromu vyhoření a nervovému zhroucení si umím představit její velký přínos pro společnost a její zaměstnance. Jenom pokud je zaměstnanec spokojený, může odvádět dlouhodobě svojí práci tak, jak má a rád. Nora mi pomohla najít balance mezi pracovním i osobním životem, který byl důležitý pro to, abych zase chodila do práce ráda, dělala ji dobře a efektivněji.

Změnila můj přístup k práci i k životu, změnila moje negativní myšlenkové vzorce. Díky ní si mj. již neberu pracovní problémy osobně, neodnáším si je domů a nehroutím se a můžu žít. Díky ní umím lépe komunikovat s kolegy, zvládat konflikty a zlepšil se můj vztah s nimi i s nadřízenou. Díky ní jsem sebevědomější a i se svou přirozeně altruistickou povahou už umím říct ne a nedělám práci za druhé na úkor mé vlastní pracovní nápně. Díky ní jsem si vědoma svých kvalit a nepodceňuji se. Díky ní jsem objevila svoje silné stránky a vím, v čem jsem dobrá. Mohla bych děkovat do nekonečna. Pokud by naše společnost byla tak otevřená a sháněla firemního psychologa, neumím si na dané pozici představit nikoho lepšího. Bylo mi a bude vždy ctí!!!

JANA VICHROVÁ – manažerka


S Norou spolupracuji cca 1 rok v rámci psychoterapeutických sezení trvající 2 hodiny v průměru jednou měsíčně. Navázala jsem s ní kontakt prostřednictvím svého kamaráda, který mi ji z vlastní zkušenosti doporučil.

Spolupráce s ní je pro mě velice nejen příjemná, ale i efektivní. Nora přesně dodržuje etický kodex profese, podmínky spolupráce jsou jasné a oběma stranami odsouhlasené, dodržuje slib mlčenlivosti. Její přístup v terapii je z mého pohledu velmi profesionální. Dokáže vybalancovat nestrannost svojí role s empatickým a nehodnotícím přístupem. Její terapeutický přístup je spíše přímější, klient má dostatek prostoru se projevit a otevřít. Nora ho pak citlivě vede. Dbá také na to, aby klient odcházel v pořádku.
Služby Nory jsem doporučila dále své kolegyni, která je podle svých slov také spokojená. Proto ji ráda bud doporučovat i nadále.

JIŘINA ŠVARCOVÁ – jazyková škola GLOBE, ředitelka


Psychoterapie s Norou je má úplně první zkušenost s tímto druhem terapie. K Noře jsem dostala doporučení od své nejlepší kamarádky.
Často ve svém osobním životě váhám, zda věc, pro kterou jsem se rozhodla je ta správná a jestli nějaká další varianta nemůže být lepší. To absolutně neplatí u Nory. To že jsem k ní začala docházet, aby mi pomohla projít životní krizí, je jedno z mých nejlepších rozhodnutí za poslední roky.

Terapie u Nory je naprosto přirozená záležitost. Po celou dobu našeho sezení vlastně vedeme velmi otevřený přátelský a přirozený rozhovor, kterým mě Nora provází a pomáhá mi utřídit mé myšlenky. Často jsem zaskočená, jak jsou její vysvětlení či nabízená řešení jednoduchá a přirozená. Vždy chápe, na co se jí chci zeptat a ihned mi poskytne vysvětlení, čím je daná situace zapříčiněná.
Po každém našem sezení doslova odcházím jako “ na obláčku“ s pocitem, že jsem přesně dostala odpovědi na otázky, se kterými jsem přišla a jsem schopna téměř okamžitě všechna doporučení aplikovat do mého běžného života.
A jak se práce Nory promítá do mého života? Jsem šťastnější, sebevědomější člověk, který se za sebe umí poprat. Dokázala jsem se poprvé v životě postavit lidem, kterým jsem dosud jen ustupovala.

MARTIN ČERNOHORSKÝ – Etnetera a.s., předseda dozorčí rady


V našem světě existují věci, kterým nerozumíme. Proč někdy cítíme vztek, proč náklonnost? Proč nemáme některé věci rádi? Jako leadeři týmů většinou upřednostňujeme jasné racionální argumenty před těmi emocionálními. To, co nás ale velmi ovlivňuje, jsou naše emoce.

 
Pokud máte sílu a chuť se do těchto zákoutí ponořit a objevit, že racionální uvažování je jen jedna část našeho života, je dobré mít na této cestě průvodce. Nora mi byla, je a bude tímto průvodcem do nového matrixu. Zjištění, že můj pohled na svět byl doposud velmi úzký, je bolestný, ale odkrývá hromadu dosud netušených možností. Šířka mého vnímání okolí a hlavně sebe sama se jeví skoro jako neskutečná a už teď vůbec nechápu, jak jsem ji mohl celý život nevidět.

Bolí to, ale má to opravdu smysl.

KATEŘINA STRNADOVÁ – AVE CZ, personální ředitelka


S Norou pracuji od roku 2010 a její služby hodnotím výborně. Díky jejímu profesionálnímu přístupu, znalostem a dovednostem jsem schopna dosahovat vytyčených cílů v pracovním i soukromém životě.
Velmi pozitivně hodnotím její lidský a citlivý přístup – vždy dokáže dobře odhadnoutt situaci a hranice, kam se můžeme pustit.

Moc mi pomáhají její teoretické znalosti z oblasti psychologie a zároveň sledování moderních trendů.
Pohybuji se ve světě koučů, psychologů, hodně čtu odbornou literaturu z oblasti psychologie a proto mohu s důvěrou říci, že Nora je opravdový profesionál.Doporučila jsem ji svým kolegům i rodinným příslušníkům.
V případě zájmu jsem ochotna dát podrobnější reference na tel.č.: 605 222 731.

Mgr. KATEŘINA MODRÁ – F&F Head of External Communication at Tesco Stores Ltd


K Mgr. Noře Vláskové jsem začala docházet na konzultace v srpnu roku 2012. Hlavním důvodem byla  potřeba uspořádání soukromého i pracovního života, nalezení rovnováhy a pochopení důvodů, proč některé situace nastávají a jak se s nimi vypořádat. Vzhledem k tomu, že pracuji ve vyšším-středním managementu velké nadnárodní společnosti v Londýně, šlo i pochopení různých kulturních přístupů a motivací v multikulturním a multijazykovém prostředí.

Vzhledem k náročnosti výše uvedeného jsem cítila jako přínosnější tyto konzultace absolvovat v mateřském jazyce, tedy v češtině. V rámci společnosti jsem absolvovala zároveň množství kurzů na úrovní „people managementu a leadershipu“ a dalších, proto šlo především o pochopení vlastních možností a aplikace již zvládnutých informací.


Konzultace jsme nejprve řešily týdně a zaměřovaly jsme se na osobní život a nalezení rovnováhy v osobních životě. Zároveň jsme vždy část konzultační hodiny věnovaly i pracovním vztahům a přístupům. S postupem času jsme intenzitu změnily na dvoutýdenní či měsíční, motivované potřebou i možnostmi dojíždění.

Na přístupu bych vyzvedla několik důležitých aspektů. Lidský přístup, díky kterému všechny konzultace probíhají velice komfortně i vzhledem k množství osobních informací, které je potřeba upřímně sdělovat. Dalším velice příznivým aspektem je jasná a konkrétní schopnost nastavit zrcadlo. Tedy vyslechnout přístup a nastavit zrcadlo, jak dané informace můžou být chápány druhou stranou. A to velice jednoduchým a jasným přístupem, který byl pro mě jednoduše pochopitelný a uchopitelný. To je dle mého názoru klíčové pro pochopení reakcí okolí a nastavení vlastního přístupu jak s lidmi a vztahy pracovat a chápat reakce jak okolí, tak vlastní. Změna tím je jednodušší a rychle viditelná.

V neposlední řadě oceňuji i věcný a strukturovaný přístup – sama mám státnice z psychologie a vím, že velice často umí psychologie být vágní vědou, těžce uchopitelnou pro zorganizované managery, mezi které patřím. Proto všechny konzultace probíhaly a probíhají vždy s ohledem na můj vlastní strukturovaný přístup, který potřebují pro pochopení a orientaci se v problému. Díky tomu je vše velice jasné a srozumitelné a pro mě rychle aplikovatelné v životě s rychlými výsledky. Oceňují, že během 6 měsíců spolupráce cítím změnu, lépe chápu a oceňuji své vlastní schopnosti a jsem schopná v pracovním životě lépe aplikovat různé přístupy k jednotlivým lidem ve svém teamu a okolí. Zároveň můj team (přímý team 14 osob různých národností, širší team v řádu desítek členů) oceňuje rozdílnost v přístupu, zklidnění situace i ve vyhrocených situacích i mě samé a v pracovně velice náročném období. Také je zřejmé snížení stresu v rámci teamu.

V případě potřeby podrobnějších referencí jsem k dispozici.

katerina.modra@seznam.cz