Úvod


Akutní problém je většinou pouze následkem neřešeného vnitřního konfliktu. Projevy jsou různé, partnerské a jiné krize, syndrom vyhoření, depresivní stavy, rozličné úzkosti, fobie, tíživé sny či nemoc. V takové chvíli je zřejmé, že něco je špatně. Je třeba nových informací pro posun, který není možný, protože potřebné prostředky nejsou ve vědomí, nebo jsou blokovány. Je třeba zmapovat nevědomou strukturu osobnosti (destruktivní vzorce chování, životní scénáře rodičů, psychické bloky apod.). To umožní klientovi vědomý vhled, možnost odstupu a přístup k blokovaným možnostem. Člověk se pak začne „cítit ve své kůži,“ mizí pocity prázdnoty, nepatřičnosti, vnitřního tlaku. Dostane se sám k sobě – na svoji životní cestu. Napojí se tak na zdroje své vnitřní síly. Svůj život je schopen prožívat plně a spokojeně. Při řešení problémů má následně k dispozici větší zdroje energie, není omezen cizími scénáři.

Krize a jiné zmíněné symptomy vnímám nikoliv jako poruchy, nýbrž jako jisté mezníky a nové šance, které, pokud se správně uchopí, nás mohou přivést k nové kvalitě našeho života.

ZPŮSOB PRÁCE

  • Jednorázové poradenství – Většinou u akutního problému ( akutní krize , pracovní , rodinné, partnerské poradenství )
  • Terapie – Dlouhodobější práce s klientem.