JANA VICHROVÁ – manažerka


S Norou spolupracuji cca 1 rok v rámci psychoterapeutických sezení trvající 2 hodiny v průměru jednou měsíčně. Navázala jsem s ní kontakt prostřednictvím svého kamaráda, který mi ji z vlastní zkušenosti doporučil.

Spolupráce s ní je pro mě velice nejen příjemná, ale i efektivní. Nora přesně dodržuje etický kodex profese, podmínky spolupráce jsou jasné a oběma stranami odsouhlasené, dodržuje slib mlčenlivosti. Její přístup v terapii je z mého pohledu velmi profesionální. Dokáže vybalancovat nestrannost svojí role s empatickým a nehodnotícím přístupem. Její terapeutický přístup je spíše přímější, klient má dostatek prostoru se projevit a otevřít. Nora ho pak citlivě vede. Dbá také na to, aby klient odcházel v pořádku.
Služby Nory jsem doporučila dále své kolegyni, která je podle svých slov také spokojená. Proto ji ráda bud doporučovat i nadále.